Garanciális feltételek

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szabályozza. A rendeletben meghatározott 12 hónap jótállási idővel szemben az általunk forgalmazott termékekre a gyártói garancia révén 24-60 hónap garanciális idő vonatkozik. A garancia jegyen az adott termékre vonatkozóan feltüntetett jótállási határidő jogvesztő, a feltüntetett időponton túl garanciális igény nem érvényesíthető.

Mi szükséges a garanciális igény érvényesítéséhez?

 • Valamennyi termék rendelkezik garancia jeggyel, ami nélkülözhetetlen a garanciális javításhoz, ezért azt mindenképpen őrizze meg az időtartam végéig.
 • Az elveszett garancia jegy pótlására nincs lehetőség.

A garancia jegy érvényét veszti, ha azon bármilyen utólagos, nem Cégünk által történő módosítás történik.

A garancia érvényét veszti

 • a termék nem rendeltetésszerű, vagy szakszerűtlen használata esetén
 • amennyiben nem a Global-Autovéd Kft. weboldalán feltüntetett szervizben történik a javítás, beavatkozás
 • a garancia jegyen feltüntetett határidőt követően

Javítási kötelezettség

A meghibásodott terméket, az igénybejelentést követően a lehető legrövidebb időn, maximum 15 munkanapon belül javítjuk, mely időtartam alatt csereterméket nem áll módunkban biztosítani. Amennyiben a meghibásodás jellege nem teszi lehetővé a javítást, akkor gondoskodunk a cseredarab megrendeléséről, és beszereléséről.

Amennyiben kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a terméken illetéktelen javítást végeztek, akkor a Global-Autovéd Kft.-nek jogában áll a mindenkori rezsióradíjat felszámítani az elvégzett munkáért.

A javítás elvégzése minden esetben telefonos egyeztetés után történik a weboldalon feltüntetett műhelyeink valamelyikében.

Termék leírások

Weboldalunk tartalmazza a forgalmazott termékek leírást, melynek alapjául a gyártó által kiadott leírások szolgálnak, azonban eltérések előfordulhatnak, így ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Panaszok, jogorvoslatok

A panasz bejelentése kétféle módon történhet írásban, és szóban.

Írásban történő bejelentéshez használja a következő email címet: info@valtozar.co.hu

Szóbeli panaszt az alábbi telefonszámokon tehet: +36 30 346 0444; +36 20 224 044

Munkanapokon: 8.00 – 18.00
Szombaton: 8.00 – 13.00 

Jogorvoslat

A panasz kivizsgálásáért Cégünk semmilyen költséget sem számít fel, és a kivizsgálás során az ügyre vonatkozó valamennyi körülmény figyelembevétele megtörténik.

Írásbeli panasz

Az írásban benyújtott panaszt a Global-Autovéd Kft. 15 napon belül kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről az indokolással alátámasztott álláspontját az Ügyfél részére megküldi.

A panasz teljes körű kivizsgálásához szükséges információk beszerzéséhez az Ügyféllel felvesszük a kapcsolatot.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt történjen az személyes, vagy telefonos megkereséssel rövid határidőn belül rendezni kell.

Telefonos megkeresés esetén rövid várakozási időn belüli hívásfogadást, és ügyintézést kell biztosítani. A telefonbeszélgetésről hangfelvétel nem kerül rögzítésre.

Panaszkezeléssel kapcsolatos megkeresését a +36 30 346 044 telefonszámon várjuk.

Ügyféllel kapcsolatos adatok kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a panasz kezelés során az alábbi adatok kérhetők be az Ügyféltől:

 • ügyfél/cég neve
 • ügyfél lakcíme/cég székhelye (amennyiben eltérő: levelezési címe)
 • telefonos elérhetőség
 • kifogásolt termék
 • a kifogás leírása
 • garancia jegy
 • meghatalmazott esetében érvényes meghatalmazás